I denne blog vil jeg dele mine tanker og erfaringer omkring, hvordan kroppen kan heale sig selv, samt hvordan denne evne kan understøttes via terapeutisk arbejde og yoga.

Det er påvist, at mindst 70 % af fysiske sygdomme er psykosomatiske. Dvs. at sygdommen har en psykisk oprindelse.

Uforløste følelser kan være årsag til sygdom 

Inderst inde ved vi det nok godt, men alligevel kan det måske overraske. Det kan være ydre årsager i miljøet, men oftest er det indre uforløste følelser eller traumer, som er årsag til sygdom eller fysiske skavanker.

Længere tid med stress påvirker også i høj grad kroppen og hæmmer kroppens naturlige evne til at helbrede sig selv.

Har du prøvet at have supertravlt, og da du endelig kunne holde fri/ferie, blev du syg? Det har jeg! Dette har en helt naturlig forklaring. Når vi presser os selv, har kroppen travlt med “at overleve” og tilsidesætter andre (mindre) vigtige funktioner, så som at bekæmpe en forkølelse eller influenza. Først når vi gearer ned, og kroppen ved, at vi er “ude af kampzonen”, ved kroppen, at nu er der tid – nu kan kroppen heale sig selv.

Så hvis vi konstant presser os selv og kroppen, får den ikke rum til at geare ned og heale.  Ubehandlet stress skaber derfor vækstrum for sygdom.

Ligeledes sætter chok, sorg, vrede, skyld, skam, angst, bekymringer og traumer sig i kroppen – og hvis følelserne ikke forløses, kan det udvikle sig til sygdomme og andre kropslige ubalancer.

Dårligt selvværd og negative tanker stresser ligeledes kroppen og immunforsvaret.

Via arbejde med kroppen i yogaterapi, yoga, psykoterapi eller hypnoterapi kan vi forløse gamle følelser i kroppen og styrke kroppens naturlige evner, så kroppen kan heale sig selv.

Yoga giver livslang læring - velkommen hos Indre ro i Odense

Oprydning i vores “mentale kosteskab”

Vi kan også rydde op i vores “mentale kosteskab” og skabe nye positive overbevisninger om os selv og vores omgivelser. Negative overbevisninger derimod kan ligefrem være sundhedsskadelige.

I et forsøg i Frankrig gav man 100 mænd placebopiller, som man fortalte var kemoterapi. 30 af dem tabte håret!

Krop og sind hænger sammen som et, selv om vi i vestlig medicin ofte fokuserer ensidigt på kroppen og behandling af kroppens fysiske symptomer – frem for årsagen til disse – og de overbevisninger, den enkelte har om sin sygdom.

Vi kan arbejde med forløsning af sygdom eller fysisk ubehag gennem kroppens naturlige evne til at helbrede sig selv.

Yoga hos Indre ro Odense

Hypnoterapi og visualisering som behandling

Hypnoterapi er med succes blevet brugt til behandling og lindring samt til at understøtte behandling af forskellige sygdomme – herunder autoimmune sygdomme, som man ikke har nogen forklaring på.

Forskning med hypnose og IBS Irritable Bowel Syndrome, ledet af lægen professor Peter Whorwell, har ført til, at National Institute for Health and Clinical Excellence NICE i England anbefaler hypnoterapi i forbindelse med IBS, når konventionelle behandlingsformer ikke har givet positive resultater.

Behandling med visualisering og hypnoterapi har vist sig at være særdeles effektivt til smertelindring og håndtering til at understøtte kroppens healing generelt, herunder efter operationer mv.

Indre ro klinik i Odense

Yin yoga og healing

En anden vej til dyb healing er yoga, yogaterapi eller Yin yoga, som jeg her vil fortælle lidt mere om. I Yin yoga bruges yogastillingerne og kroppen til at være i nuet. Og yogastillingerne holdes længere end ellers i lange passive stræk, hvor man lader tyngdekraften trække i og modtage kroppen. Det handler ikke om at komme ind i stillingerne eller opnå et bestemt resultat.

Men om via stillingerne at komme ind i kroppen og dermed tilstede i nuet. Og så være med det, der er, fx følelser, kropsfornemmelser, åndedræt osv. Fordi man bliver længe i stillingerne, kan man bedre nå at mærke, hvad der sker – og hvordan man i øvrigt har det. Og det healer og forløser.

Desuden arbejder vi bevidst med at stimulere myofacia (bindevæv og led) og meridianbaner (energibaner i kroppen). Dette er samtidig dybt healende og forløsende. Kroppen husker jo, hvor vi har været (også svigt, traumer og lignende), så det kan være meget forløsende.

Healer og beroliger nervesystemet

Yin yoga har samtidig en dyb beroligende effekt på nervesystemet og på det parasympatiske nervesystem (også kaldet ”rest and digest” – modsat det sympatiske nervesystem ”fight and flight”). I løbet af en Yin klasse kan man faktisk høre, hvordan dybe suk breder sig fra deltager til deltager i takt med, at de hver især gearer ned. Det er meget smukt, synes jeg.

Arbejde og healing med afsæt i hele dig

Når vi arbejder terapeutisk med sygdomme i et psykoterapeutisk/hypnoterapeutisk forløb, kigger vi bredere end sygdommen.

Vi er nysgerrige på, hvornår sygdommen opstod første gang. Hvad skete der i livet, og hvordan oplever den enkelte sygdommen? Vi er nysgerrige på, hvilke følelser der sidder i kroppen i forbindelse med sygdommen, og hvad den enkelte tænker om sine muligheder for at få det bedre mv.

Motivation, visualisering m.m.

Vi arbejder omkring motivation og strategier og laver ofte understøttende visualiseringer omkring healing og fornyet balance.

Vi kan arbejde gennem samtaleterapi og psykoterapi. Men ofte vil vi både arbejde gennem kroppen og sindet.

Via terapeutiske traumeforløsninger i kroppen, fx i hypnosetilstand, og via skræddersyede visualiseringer m.m., kan vi forløse gammel energi og understøtte kroppen, så kroppen kan heale sig selv.

Via hypnose/visualisering kan vi rejse ind i kroppens celler eller organer og sætte en healing i gang. Og ofte har kroppen, eller organer, interessante budskaber til os.

Hvilke budskaber har din sygdom eller skavank?

Når man i hypnose taler med sygdomme, ubalancer eller lidelser i kroppen, har de ofte meget positive budskaber. Måske prøver kroppen – eller sygdommen – at opfordre os til at drage omsorg for os selv, anerkende følelser, lytte til os selv m.v.

Vores overbevisninger, frygt, stress mv. har også en meget stor indvirken på, hvordan vi kommer igennem sygdomsforløb, operationer mv.

Hvad tror du, der sker, når vi begynder at lytte til kroppens signaler? Når vi forløser gamle undertrykte følelser mv? Jeg tror, og har gang på gang erfaret, at det sætter en healing og dyb forløsning i gang – at kroppen kan heale sig selv. Og at vi kommer mere og mere hjem i os selv – som de unikke væsener, vi hver især er.

Oprydning via kroppen og sindet står dog – i min verden – aldrig i stedet for konventionel behandling, men kan derimod understøtte og spille sammen med denne.

Helene Lysekilde fra Indre ro

Med Yin yoga smelter vi dybt ind i kroppen og healer