Logo foto: Indre ro, yoga, meditation og terapi i Od

Fakta om meditation & mindfulness (FAQ)

Her kan du finde svar på typiske spørgsmål om meditation/mindfulness (FAQ’S)

Meditation handler om at rette sin opmærksomhed mod noget bestemt. Det kan være åndedrættet, lyde, tanker, et mantra eller andet med henblik på at nå ind i en dybere tilstand af ro, accept eller bevidsthed.

Meditation kan hjælpe dig til at være med det, der er. Meditation kan bidrage til øget rummelighed og fleksibilitet, styrke hukommelsen og evnen til at fokusere, og kan bidrage med øget ro og overskud.

For at få den bedste effekt skal meditation praktiseres regelmæssigt, gerne hver dag, for at give dig lejlighed til at opnå nye indsigter om livet og mulighed for at vågne op til det liv, du lever her og nu. For mange er målet med meditation mindre stress, mere trivsel og livsglæde.

Meditation kan også bruges som en mentaltræning til at opnå det, man ønsker –  fx i idrætspræstationer. Forskning har vist, at meditation kan reducere stress og forebygge depression.

Der findes utallige teknikker (midler) til meditation. Det handler om at finde den meditationsform, som passer til dig og dit temperament. Fortvivl ikke, hvis du falder i staver eller glemmer, at du mediterer. Det er en hel naturlig del af processen.

Vi tilbyder:

Mindfulness-baseret-stress-reduktion (MBSR) danner grundlag for den Mindfulness-meditation, som vi underviser i hos Indre ro. MBSR er et evidensbaseret forløb over 8 uger. Med Mindfulness-meditationen kan du blive i stand til at træne dig selv til at være mere tilstede i nuet samtidig med, at du øver dig i at se dine reaktionsmønstre og din vanetænkning.

Det skulle gerne gøre det lettere at administrere den tid, du har, og at fokusere på det, du synes er vigtigt i dit liv. Styrken ved Mindfulness-meditationen (MBSR) er at lade teknikkerne virke af sig selv. Det bedste resultat opnås, hvis du går til øvelserne med en indlysende skepsis. Udfør øvelserne så godt du kan, og afgør så først, når kurset er slut, om du synes, det har virket eller ej.

MBSR bygger på otte værdier, som gennemgås og trænes i forløbet: At være ikke-dømmende, at have tålmodighed, at have tillid, at have nybegynder sind, at være ikke-stræbende, at være accepterende, at give slip og selvdisciplin.

Tantriske meditationer: Principperne er de samme som i andre former for meditation, vi arbejder med at være med det der er, og koncentrere os om teknikkerne med henblik på at komme skridtet videre og opnå ro, nærvær eller en dybere bevidsthed. Meditationsteknikkerne har et lidt mere traditionelt udtryk end fx Mindfulness-meditation, som er mere tilpasset til Vesten og vinder indpas på arbejdspladser, i erhvervslivet m.v. I tantriske meditationer arbejder vi med energi, chakra, mantra, kundalini og pranayama (se begrebsliste herunder).

Desuden anvender vi Yoga Nidra, en liggende guidet meditation, hvor vi anvender symboler fra naturen mv. I nogle meditationer anvendes en mala (meditationskæde med perler) for at bevare fokus og huske, hvor vi er i meditationen. Teknikkerne har til formål at rense ud i krop og sind, så energien kan flyde frit.

Yoga silhoutte Indre ro Odense

Øvrige spørgsmål og svar

Chakra er energipunkter i kroppen, som både rummer fysiske og psykologiske aspekter. If. traditionel yoga- og meditationsfilosofi fordeler chakraerne energien i vores krop via energikanaler (nadier).

Hvis der opstår ubalance i chakra-systemet, vil det føre til psykiske og fysiske skavanker og sygdomme. Ubalancer kan både komme til udtryk fysisk og psykisk. Det handler derfor om at skabe balance i chakra-systemet (fx via yoga, kost, meditation, healing osv.), så livsenergien kan flyde frit.

Prana betyder den livskraft eller livsenergi, der flyder i alle levende væsener.

Pranayama er åndedrætsøvelser, og ordet betyder kontrol af livsenergien. Åndedrætsøvelser øger din energi og styrke, renser lungerne og bidrager til en dyb afspænding af nervesystemet.

En mala er en meditationskæde med perler, som du kan bruge til at bevare fokus i meditationen.

Mantra er ord eller sætninger, der er opbygget på den måde, at lydkombinationerne skaber bestemte vibrationer og virkninger. Når mantra gentages (synges), er det at chante.

Mauna betyder stilhed. I meditationen kan vi opleve eller praktisere stilhed i kortere eller længere tid med henblik på at øge den indre stilhed eller ro og rense ud i hverdagens tanker.

Nej. Men meditation praktiseres i Østen og er en central del af blandt andet Buddhisme. Traditionel meditation omhandler metoder til at understøtte en individuel rejse mod samadhi/niravana (højeste stadie i meditation).

Hos Indre ro opfatter vi meditations- og yogafilosofi som et tag-selv-bord, hvor du kan tage det til dig, som giver mening for dig som et moderne menneske i det 21. århundrede, og inkorporere det i din hverdag.

Hvis du ikke har fået svar på dit spørgsmål, så skriv endelig til os. Vi vil evt. efterfølgende sætte dit spørgsmål på listen.
Meditation hos Indre ro Odense