Hypnose og NLP coaching hos Helene Lysekilde fra Inde ro Odense. Hypnose er en metode der kan bruges til at understøtte den forandring du ønsker. Angst, smerter, selvværd og selvtillid.

Sorg

Har du brug for hjælp til at bearbejde din sorg?

Indre ro og Helene Lysekilde står klar til at hjælpe dig, der har brug for at bearbejde din sorg. Du kan være i krise og oplever sorg eller går måske med en gammel sorg, som du aldrig har fået bearbejdet. Ubearbejdet sorg kan føre til depression, en oplevelse af meningsløshed og nedsat livskvalitet.

Sådan kan vi hjælpe dig: Via samtaleterapi undersøger vi, hvordan sorgen kommer til udtryk i dit liv. Via hypnoterapi og NLP-coaching kan vi blidt og nænsomt bearbejde sorgen / og hjælpe dig til at opleve nye aspekter, perspektiver og veje.

Via yoga eller yogaterapi kan vi arbejde med at løsne op for sorg og chok i kroppen, så energien kan flyde mere frit igen. På vores Mindfulness-baserede-stress forløb (MBSR) og yogakurser kan du få nye redskaber til at være til stede i nuet med det, der er, hvilket har en dybt beroligende effekt. Vores terapier og forløb aktiverer det parasympatiske nervesystem, som er en forudsætning for at opleve indre ro og afspænding. Når du har mere ro, er det lettere at skabe den forandring, du ønsker at opnå.

Har du brug for en uforpligtende snak eller vejledning, er du velkommen til at kontakte os via: KONTAKT.

Priser, terapier og metoder til at bearbejde sorg:

Priser afhænger af, hvilken vej vi går, og om du evt. booker en pakke eller et forløb. Klik herunder og læs mere.

Neuro Psykoterapi
Hypnose (terapi)
NLP-coaching (terapi)
Yogaterapi
Mindfulness (MBSR)
Få det bedre-pakker
Yoga
Bliv medlem af Indre ro Univers ONLINE yoga, hypnose, meditation, mindfulness

Hvad er sorg?

Sorg er en helt naturlig følelse og del af livet og opstår, når vi mister. Det er en følelsesmæssig reaktion over at have mistet ved dødsfald. Sorg er et udtryk for, at den vi mister har haft en stor betydning, at vi har elsket. Før i tiden forbandt man kun følelsen sorg med dødsfald. I dag ved vi dog, at følelsen sorg også kan opstå i forbindelse med andre store livsændringer.

Det kan være: skilsmisse, flytning, fyring, at miste betydningsfulde relationer, tab af ungdom, overgangsalder, sygdom hos en selv eller andre, afsluttede livsepoker, børn der flytter hjemme fra, utroskab, en kæreste der slår op, at blive forældre og mange andre livsændringer.

Fælles for alle situationer eller omstændigheder, der udløser sorg er, at noget der var på en bestemt måde, ikke er sådan længere – og aldrig bliver sådan igen. Mens omgivelserne måske har lettere ved at forstå sorg i forbindelse med et dødsfald, kan de have svært ved at forstå sorg i forbindelse med andre livsændrende omstændigheder.

Langt de fleste bearbejder sorg helt naturligt og den vil aftage i intensitet over måneder op til et halvt år. Sorgprocessen kan tage længere tid, og til1-2 år. Og den kan genopleves i perioder – men den vil hurtigere slippe igen.

Nogle har brug for hjælp til at bearbejde deres sorg.

Sorgfaser:

Sorg inddeles ofte i forskellige faser – de ser lidt forskellige ud i forskellige teorier, men meget overlapper:

  • Chok og følelsesløshed. Her kan man føle sig “udenfor” virkeligheden og veksle mellem voldsomme følelsesudbrud, fx gråd og latter. Man kan føle sig lammet og opleve voldsomme kropsreaktioner.
  • Reaktionsfasen. Her kan man møde og veksle mellem følelser som erkendelse, sorg, fortvivlelse og vrede
  • Bearbejdningsfasen. Man vænner sig til det nye, accepterer mere og mere det, der er sket og ser fremad – fremskridt kan bølge frem og tilbage.
  • Nyorienteringsfasen. Man har lært at leve med det, der er sket.
Kompliceret sorg kræver behandling med terapi:

Kompliceret sorg er sorg, hvor den kriseramte ikke kommer videre uden hjælp efter et dødsfald, hvor sorgen er vedvarende efter lang tid – og ikke aftager efter 6 måneder. Symptomer på kompliceret sorg er: intens sorg, depressive symptomer, savn og længsel efter afdøde, manglende accept af tab, tab af interesse i daglige funktioner, søvnforstyrrelser, manglende appetit, mistet livsmod.

Hypnose terapi med angst, smerter, selvværd og selvtillid hos Helene Lysekilde hos Indre ro Odense

Bearbejdning og terapi for sorg hos Indre ro:

Igennem psykoterapi (fx hypnoterapi og NLP-coaching) hos os kan du få hjælp til at bearbejde din sorg – også ældre ubearbejdet sorg. Vi vil ofte arbejde med accept, erkendelse, og at skabe ro. Det kan også være nødvendigt at forløse vrede, at tilgive dig selv eller den mistede – eller at arbejde med at give dig selv lov til at leve videre og have det godt igen.

Hvor mange sessioner du har brug for afhænger af, hvor langt du selv er i processen, når du starter – og hvordan du tager imod behandlingen. Ofte kan der være behov for et lidt længere forløb – med 5 behandlinger eller mere.

Mere om sorg

Solid uddannelse:

Jeg, Helene Lysekilde, står klar til at byde dig velkommen i et terapeutisk forløb hos Indre ro. Jeg er Reg. Psykoterapeut uddannet på Hypnose Skolen/Psykoterapeut Akademiet en af Danmarks mest seriøse og førende uddannelser inden for hypnose. Skolen har patent på titlen ”Hypnose Psykoterapeut”, som er en omfattende 4-årig uddannelse til psykoterapeut med speciale i hypnose. Skolen er med i den eneste psykoterapeutiske registreringsordning hos Styrelsen for Patientsikkerhed (med titlen ”Reg. Psykoterapeut”), som administreres af den psykoterapeutiske brancheforening FADP. Dette betyder omfattende krav ift. uddannelse, kvalitet, supervision og egenterapi mv. Endvidere er jeg uddannet yogalærer og yogaterapeut med over 1500 timers uddannelse.

Helene Lysekilde fra Indre ro
Helene Lysekilde
Helene Lysekilde er psykoterapeut, certificeret Master Hypnoterapeut & Master NLP Practitioner fra Hypnose Skolen, en kvalitetsuddannelse i Danmark. Helene er RAB-godkendt i hypnose.
Medlem af FadP
Master Hypnoterapeut
NLP Master Practitioner
Medlem af DAKOBE