Logo foto: Indre ro, yoga, meditation og terapi i Od

PERSONDATAPOLITIK

for kunder hos Indre ro ONLINE og Indre ro, Odense

Introduktion

Denne persondatapolitik indeholder information om, hvordan vi behandler dine personoplysninger, når du besøger hjemmesiden www.indrero-online.dk eller www.indrero-odense.dk (herefter ”Hjemmesiden”) eller når vi indgår en aftale om levering af vores ydelser.

Denne persondatapolitik indeholder således information om de kategorier af personoplysninger, som vi behandler, hvordan vi behandler personoplysninger, hvornår personoplysninger slettes og hvem vi deler dem med. Du kan også finde nærmere information om dine rettigheder i forbindelse med vores behandling af dine personoplysninger.

Hvis du har spørgsmål til denne persondatapolitik eller ønsker at påberåbe dig dine rettigheder, kan du kontakte os, som dataansvarlig, via

Indre ro, Odense & Indre ro ONLINE

CVR-nr. 37 88 73 66

Skt. Jørgens Gade 119, st., 5000 Odense C

E-mail indre ro ONLINE: info@indrero-online.dk
E-mail indre ro, Odense: info@indrero-odense.dk

Hvilke personoplysninger indsamler vi og med hvilket formål?

Vi indsamler personlige oplysninger om dig, når du besøger Hjemmesiden og når du kontakter os for at købe eller høre mere om vores ydelser.

Hvis du er besøgende på Hjemmesiden vil vi, hvor det er relevant, indsamle information om din adfærd på Hjemmesiden, herunder din IP-adresse, hvilke sider du besøger på Hjemmesiden m.v. Herudover placerer Hjemmesiden cookies i din browser. Hvis du vil vide mere om, hvordan vi anvender cookies, kan du læse herom i vores cookiepolitik, som ligeledes er tilgængelig på Hjemmesiden.

Såfremt du benytter dig af vores kontaktformular på Hjemmesiden, indsamler vi oplysninger om navn, e-mail, telefonnummer og oplysninger som du måtte indtaste i Hjemmesidens fritekstfelt. Undlad gerne at indtaste oplysninger af følsom karakter og/eller CPR-nr. Såfremt du er kunde hos os, vil vi ligeledes behandle dine kontakt- og betalingsinformationer, til brug for levering af og fakturering for vores ydelser.

I det omfang du deltager i online- eller fremmødeundervisning, og hvor det ved tilmelding fremgår, at undervisningen optages, indsamler vi desuden navn, videooptagelse af dig og optagelse af din stemme. Hvis du har givet udtrykkeligt samtykke hertil, vil optagelserne ligeledes kunne anvendes som led i vores markedsføring.

Endelig vil vi, ved levering af terapiydelser, indsamle og behandle følsomme personoplysninger, forudsat at du har givet dit udtrykkelige samtykke hertil. I tilfælde, hvor en behandling er baseret på dit samtykke, kan dette til enhver tid trækkes tilbage, hvorefter vi ikke længere er berettiget til at opbevare eller på anden måde behandle de pågældende oplysninger.

Vores primære formål med at indsamle de ovenfor nævnte personlige oplysninger er

  • at kunne levere vores ydelser og opfylde vores aftale med dig
  • at efterleve gældende lovgivning
  • at behandle anmodninger fra dig fremsendt via Hjemmesiden
  • at sikre, at Hjemmesiden fungerer optimalt
  • at forbedre vores ydelser

Hvor længe behandler vi dine personlige oplysninger?

Vi behandler dine personlige oplysninger, så længe der er et sagligt formål hermed. Perioden afhænger således af karakteren af oplysningerne og formålet med behandlingen. Dine personoplysninger behandles i mindst et år fra dagen for dit køb, din henvendelse eller dit besøg på Hjemmesiden.

Vi behandler dog personoplysninger, som fremgår af bogføringsmateriale, i en periode på 5 år efter den pågældende faktura er udstedt, idet vi er lovgivningsmæssigt forpligtede hertil. Når 5-årsperioden er udløbet, slettes også disse oplysninger.

Cookies

www.indrero-online.dk og www.indrero-odense.dk anvender Cookies.

Cookies er en tekstfil, som gemmes på den enhed du anvender (computer, tablet, mobil m.m.) med det formål at genkende denne enhed til næste besøg på siderne, udføre statistik og målrette annoncer. Cookies kan ikke indeholde skadelig kode som f.eks. virus.

SLETNING ELLER BLOKERING AF COOKIESØnsker du af en eller anden årsag, at slette eller blokere for cookies, kan du på nedenstående link finde vejledning til dette i de forskellige browsere. minecookies.org

3 . PARTS COOKIES
Websitet indeholder cookies fra tredjeparter, der i varierende omfang omfatter statistik og markedsføring
– Google (Google Analytics, Google Ads)
– Facebook
– YouTube
– Vimeo
– Stripe

Hvem deler vi personoplysninger med?

Vi kan få behov for at gøre brug af ydelser fra tredjeparter, herunder IT-leverandører, udbydere af e-mailsystemer og betalingsløsninger, udbydere af hjemmeside samt hosting, back-up og andre professionelle samarbejdspartnere, som gør det muligt for os at administrere kundeforholdet og Hjemmesiden.

Vi har indgået de nødvendige databehandleraftaler med de af ovenstående parter, som er databehandlere, for således at sikre, at disse er forpligtede til at træffe tilstrækkelige sikkerhedsforanstaltninger for behandlingen af dine personoplysninger, ligesom de er forpligtede til at sikre, at personoplysningerne forbliver fortrolige og i øvrigt sikre, at de overholder gældende databeskyttelsesret.

Hvordan beskytter vi dine personoplysninger?

Vi er forpligtede til at sikre, at de personoplysninger om dig, som vi behandler, til enhver tid er og forbliver sikre og fortrolige. Vi har derfor implementeret passende sikkerhedsforanstaltninger og politikker, ligesom vi har gennemført tekniske og organisatoriske tiltag for bedst muligt at beskytte dine personoplysninger.

De af vores medarbejdere, som har adgang til personoplysninger, er underlagt fortrolighedsforpligtelser.

Hvor overfører vi personoplysninger til?

For at kunne gøre brug af samtlige ovennævnte samarbejdspartnere kan vi få behov for at overføre personoplysninger til tredjeparter, som ikke er etableret i EU/EØS.

Hvis og i det omfang vi overfører dine personoplysninger til sådanne tredjeparter, etableret i tredjelande, er vi forpligtede til at sikre, at den pågældende enhed er tilstrækkeligt certificeret (f.eks. under EU – U.S. Privacy Shield) eller indgå aftaler baseret på EU’s standardkontraktbestemmelser for at sikre, at overførselsgrundlaget er lovligt.

Hvad er dine rettigheder?

Når vi behandler personoplysninger om dig, er du berettiget til at påberåbe dig en række rettigheder. Du har således

Ret til adgang:
Du kan bede os om at bekræfte, om vi behandler dine personoplysninger, ligesom du kan bede os fremsende kopi af disse oplysninger

Ret til berigtigelse:
Hvis de personoplysninger, vi behandler om dig, er upræcise, urigtige eller på anden måde mangelfulde, har du ret til at anmode om at få dem berigtiget.

Ret til sletning:
Du kan, under visse særlige omstændigheder, bede os slette eller fjerne dine personoplysninger. Hvis du er berettiget til at kræve sletning, vil vi informere dig om konsekvenserne af at gennemføre sletning.

Ret til begrænsning af behandling:
Du kan, under visse særlige omstændigheder, bede os om at begrænse behandlingen af dine personoplysninger. Hvis du er berettiget til at kræve begrænset behandling, vil vi informere dig om konsekvenserne af denne begrænsning.

Ret til dataportabilitet:
Du er, under visse omstændigheder, berettiget til at modtage de personoplysninger, som du har givet os i et struktureret, almindelig anvendt og maskinlæsbart format, med henblik på at kunne genbruge disse andre steder, ligesom du er berettiget til at anmode os om at overføre oplysningerne til en tredjepart efter dit valg

Ret til indsigelse:
Du kan bede os om at stoppe behandlingen af dine personoplysninger, hvilket vi vil gøre, i det omfang du er berettiget til det. Vi vil informere dig om konsekvenserne af den pågældende indsigelse, inden vi stopper behandlingen af dine personlige oplysninger

Ret til at klage:
Hvis du har indvendinger mod måden, hvorpå vi behandler dine personoplysninger, kan du klage til Datatilsynet på www.datatilsynet.dk.

Hvis du ønsker at påberåbe dig dine rettigheder, kan du rette henvendelse til os via info@indrero-online.dk eller info@indrero-odense.dk.

Ændring af persondatapolitik

Vi kan få behov for at ændre denne persondatapolitik. Hvis det er muligt, vil vi underrette dig via e-mail, såfremt vi foretager betydelige ændringer. Vi opfordrer dig dog til løbende at gennemlæse denne persondatapolitik for at holde dig orienteret om, hvordan vi behandler dine personlige oplysninger.

Senest opdateret juni 2020.

Hypnose og terapi hos Indre ro