Hvorfor træne mindfulness?

Mindfulness handler om at være nærværende i nuet, at være opmærksom med en ikke-dømmende forståelse af det der sker. Gennem praksis med meditation og yoga skaber du mulighed for at åbne dit sind og dine sanser. Du opøver større opmærksomhed og medfølelse og får mulighed for at værdsætte dig selv og andre – ja måske du ligefrem opnår at sætte mere pris på dit liv?

Ved at anvende principperne og meditationerne i lydbøderne øver du dig i at være til stede i nuet. Mange af os oplever nemlig, at vi slet ikke er i nuet. Ofte er vi i gang med at drømme eller planlægge aktiviteter, som skal ske i fremtiden, eller vi er i gang med at dømme eller evaluere situationer fra fortiden. Alt sammen kan være udmærket, men det tager vores opmærksomhed fra nuet og alt det, som er lige nu.

Gennem træning øver du dig i at se din vanetænkning og dine reaktionsmønstre. Det skulle gerne gøre det lettere at administrere den tid, du har, og at fokusere på det, du synes er vigtigt i dit liv.

For mange er målet med Mindfulness-meditationen mindre stress, mere trivsel og livsglæde, hvilket er gode formål og ofte en god motivationsfaktor for at komme i gang. Men intentionen med mindfulnesstræning er ikke en stræben efter et bestemt resultat.

Fokus på resultatet fjerner din opmærksomhed på nuet og vejen derhen. Husk, du vil altid få et resultat, det er bare ikke sikkert, det er et resultat, du ønsker dig.

Mindfulnesstræning giver dig til gengæld mulighed for at lære dig selv bedre at kende, at leve dit liv i bevidst nærvær med en ikke-dømmende forståelse.

Du lærer at være med det der er, at forholde dig til både det ubehagelige og det behagelige i dit liv, og du opøver evnen til at møde det med venlighed og medfølelse over for dig selv og andre.

Meditationerne i pakken baserer sig på 8-ugers programmet Mindfulness Baseret Stress Reduktion (MBSR), der er udviklet af Jon Kabat-Zinn og beskrevet i bogen ”Lev med livets katastrofer”, og på Sharon Salzbergs 28-dages program, beskrevet i bogen ”Real Happiness”.
MBSR-programmet har hjulpet mange tusind mennesker i hele verden med at reducere stress og hele depression.

Forskningen viser, at Mindfulness-meditationerne har en positiv effekt på vores adfærd og selvopfattelse.  Ved minimum 30 minutters meditation hver dag i 8 uger sker der forandringer, vores koncentration styrkes og glæden ved os selv øges.

Lev i nuet med mindfulness
– få mere glæde og overskud i hverdagen

Denne pakke er til dig, der ønsker at leve i nuet.
Pakken giver dig mulighed for at gå dybt ind i mindfulness-meditationens verden.

Pakken er bygget op omkring 4 lydbøger, som baserer sig på 4 principper, som er centrale i mindfulness:

 1. Registrere det, som sker inden i
 2. Acceptere det
 3. Undersøge det (følelse eller tanke) og endelig
 4. Ikke identificere sig med det. Fx ” jeg er ikke trist”, men i stedet ”jeg er en person, der oplever tristhed”.

Lydbog 1:
Tankemylder og tanker, der forstyrrer – Opdag dine tanker
Lydbogen indeholder (ca. 80 min)

 • Intro til ”Opdag dine tanker”
 • Åndedræts meditation (12 min)
 • Bodyscan (22 min)
 • Lang siddende meditation
  (åndedræt/lyde/krop/tanker/følelser) (36 min)
 • Stående yoga (12 min)

Lydbog 2:
Rastløshed, kedsomhed og vrede – Anerkend dine følelser

Lydbogen indeholder (ca. 75 min)

 • Intro til ”Anerkend dine følelser”
 • Bodyscan (40 min)
 • Siddende meditation (på åndedræt /følelser) (25 min)
 • Gående meditation (10 min)

Lydbog 3:
Tæt på Kroppen få større kropsbevidsthed og lær at bruge kroppen
Lydbogen indeholder (ca. 90 min)

 • Intro til ”Tæt på kroppen”
 • Bodyscan (28 min)
 • Stående yoga (27 min)
 • Liggende yoga (40 min)

Lydbog 4:
En bedre verden – om at leve med venlighed og omsorg over for sig selv og andre
Lydbogen indeholder (ca 75 min)

 • Intro til ”Omsorg og venlighed”
 • Meditation på ”kærlig venlighed” (17 min)
 • Gående meditation med ”kærlig venlighed” (11 min)
 • Meditation på det gode (16 min)
 • Stående yoga + meditation på åndedræt /krop (33 min)

Bonus – smagsprøver fra Indre ro Univers

 • Gear ned med væg yin (18.26 min (Blid yoga/yin yoga)
 • Hypnose. Fra uro til ro på få minutter (bonus fra selvhypnosepakken)

Pakkens indhold

Få adgang til alt indholdet ved køb af pakken i shoppen. Eller bliv fordybelsesmedlem og få adgang

Lydbog 1

Lydbogen indeholder:
Intro til ”Opdag dine tanker”
– Åndedræts meditation (12 min)
– Bodyscan (22 min)
– Lang siddende meditation
(åndedræt/lyde/krop/tanker/følelser) (36 min)
– Stående yoga (12 min)

Intro

Hvorfor bruge tid på at opleve dine tanker?
Mange af os oplever, at vores tanker bare buldrer derudaf. Vi har mange tanker, vi ikke aner, hvor kommer fra, og uanset vores egen indflydelse på tankerne, så påvirker de vores liv. Vi kører nærmest non-stop en indre monolog, der kommenterer på alt, hvad vi oplever.

Vi kritiserer os selv og andre, vi planlægger gøremål for fremtiden, og vi evaluerer på det, vi har gjort i fortiden. Vi får simpelthen tusindvis af tanker hver dag og flere af dem skaber indre ”støj” og for nogen af os også tankemylder.

I lydbogen bliver du præsenteret for mindfulnessredskaber der, hvis du anvender dem, kan hjælpe dig med at forstå dine mange tanker.  Når du mediterer, handler det ikke om at få tankerne til at gå væk. Nej, de er med dig i livet og heldigvis for det.

Tankerne er en af vores allerstørste ressourcer, men de kan samtidig også være en af vores allerstørste begrænsninger. For når vi opfatter verden, både gennem det vi ser, og de indtryk vi tager ind, sker det gennem et filter. Et filter der består af vores forventninger til det, der skal ske. Vi kommer ofte til at tænke en oplevelse, inden vi reelt oplever den, og det kan skabe indre ”støj”.

Gennem åndedrætsmeditationen og den lange siddende meditation øver du dig i at anerkende dine tanker. Du lærer dels at lade tankerne være og vende tilbage til åndedrættet, og dels opbygger du evnen til at observere tankerne uden at identificere dig med dem. Hver tanke accepteres, vi kan godt have en tendens til at ville skubbe de ubehagelige tanker væk.

I meditationen øver du dig på at være med dem og undervejs i meditationerne undersøge, hvad de gør ved krop og sind. Tanker er bare tanker og ikke virkelighed, det handler derfor om ikke at identificere sig med den enkelte tanke. I Bodyscan og den Stående yoga mærker du kroppen del for del.

Du skal prøve at være så tæt på åndedrættet og kroppen som muligt. Kroppen kan hjælpe dig til større selvindsigt, for dine tanker sætter sig også spor i kroppen.

God fornøjelse!

Genre: Mindfulness

Format: Lydbog

Underviser: Helle Marker

Emne: Negative tanker, tankemylder, MBSR, mindfulness, meditation, stress, angst, uro, depression, selvudvikling

Yderligere information:
Lydbogen indgår i pakken og serien ”Lev i nuet med mindfulness – få mere glæde og overskud i hverdagen”, som består af i alt 4 lydbøger. Lydbogen kan anvendes uafhængigt af de andre lydbøger i serien.   

Meditationerne og principperne i lydbogen baserer sig på 8-ugers programmet Mindfulness Baseret Stress Reduktion (MBSR), udviklet af Jon Kabat-Zinn, og på Sharon Salzbergs 28-dages program, beskrevet i bogen ”Real Happiness”, samt på forfatterens mangeårige erfaring som MBSR-underviser og mindfulness- og yogaudøver.

Lev i nuet – Kom godt i gang

Hver lydbog har et omdrejningspunkt, og intentionen med de indtalte meditationer og øvelser er at understøtte dig i arbejdet med enten dine tanker, følelser, kropsfornemmelser eller medfølelse, således at du anvender både krop og sind til at arbejde med dine udfordringer eller interesser, uanset hvad der trænger sig på.

Du guides igennem alle meditationer og yogaøvelser i lydbøgerne.

Undervejs i meditation og øvelser kan du anvende disse 4 trin eller principper til selvindsigt:

 1.  Anerkend den enkelte tanke, følelse eller kropsfornemmelse.
 2.  Accepter, at du har tanken, følelsen eller kropsfornemmelsen.
 3.  Undersøg, hvordan tanken, følelsen eller kropsfornemmelsen påvirker dig.
 4.  Prøv ikke at identificere dig med tanken, følelsen eller kropsfornemmelsen, blot skal du observere den. Fx ”jeg er ikke trist”, men i stedet ”jeg er en person, der oplever tristhed”.

Lydbøgerne kan anvendes som et samlet Mindfulnessforløb eller bruges hver for sig.
Du kan vælge lige den lydbog, der rummer dine ønsker.

Lydbog 2

Lydbogen indeholder:

– Intro til ”Anerkend dine følelser”
– Bodyscan (40 min)
– Siddende meditation (på åndedræt/følelser) (25 min)
– Gående meditation (10 min)

Intro
Hvorfor bruge tid på at forholde sig til dine følelser?

Mange af os har svært ved at håndtere vores følelser i hverdagen. Vi oplever vrede, kedsomhed, rastløshed, sorg, angst, nervøsitet, taknemmelighed og lykke. Reaktionerne på den enkelte følelse kommer ofte per automatik. Vi har gennem livet oparbejdet reaktionsmønstre, som baserer sig på den første gang, hvor vi havde følelsen samt den hjælp eller mangel på hjælp, vi efterfølgende fik til at håndtere følelsen med. De oplevelser præger vores liv, og den måde vi lærte at håndtere den enkelte følelse på, er måske i den nuværende situation ikke altid hensigtsmæssig. Vi får mange følelser som vi, af den ene eller anden grund, ikke finder acceptable i samfundet. Fx. er det ok at være vred? Hvordan udtrykker jeg min vrede? Der er ingen enkle svar, men hvis vi øver os i at håndtere og acceptere vores følelser, får vi et langt større kendskab til både vores egne og andres følelser, og det kan hjælpe os til et liv fyldt med større tolerance og medfølelse.

I lydbogen øver du dig i den siddende meditation i at anerkende dine følelser.  Du lærer at være med dem og opbygger evnen til at observere dem uden at identificere dig med dem. Du er ikke følelsen, du er et menneske, der oplever følelsen.

Vi kan godt have en tendens til at ville skubbe de ubehagelige følelser væk. Tværtimod skal du prøve at være med dem og undervejs i meditationerne undersøge, hvad de gør ved krop og sind. For en følelse kan afstedkomme en masse tanker og dermed ligefrem forstærke følelsen, og en følelse kan afstedkomme en masse kropslig uro.
Du tænkte måske, da du læste indholdet i lydbogen, hvorfor skal jeg lave bodyscan og yoga, når jeg vil arbejde med mine følelser?

Det er en god ide, fordi følelser kan sætte sig i kroppen, de har et kropsligt udtryk. Det kan være som spændinger, smerte og sitren i muskler og led eller som en afslappethed i kroppen mm. Krop og følelser påvirker hinanden. Følelserne sætter sig spor i kroppen, men samtidig kan kropsfornemmelserne også sætte gang i tanker, følelser og handlinger. Ved at være tæt på dit åndedræt og krop i bodyscan og yoga lærer du din krop at kende, og den selvindsigt kan hjælpe dig til at opdage dine følelser.

God fornøjelse!

Genre: Mindfulness

Format: Lydbog

Underviser: Helle Marker

Emne: Svære følelser, følelser i kroppen, kropsbevidsthed, mindfulness, meditation, stress, angst, depression, uro, selvudvikling

Yderligere information:
Lydbogen indgår i pakken og serien ”Lev i nuet med mindfulness – få mere glæde og overskud i hverdagen”, som består af i alt 4 lydbøger. Lydbogen kan anvendes uafhængigt af de andre lydbøger i serien.   

Meditationerne og principperne i lydbogen baserer sig på 8-ugers programmet Mindfulness Baseret Stress Reduktion (MBSR), udviklet af Jon Kabat-Zinn, og på Sharon Salzbergs 28-dages program, beskrevet i bogen ”Real Happiness”, samt på forfatterens mangeårige erfaring som MBSR-underviser og mindfulness- og yogaudøver.  

Lydbog 3

Lydbogen indeholder:
Intro til ”Tæt på kroppen”
Bodyscan 28 min
– Stående yoga 27 min
– Liggende yoga 40 min

Intro:

Hvorfor lære min krop bedre at kende, det går da fint?
Ja, og heldigvis for det. Men vi kan bruge kroppen meget mere bevidst, end mange af os gør. For kroppen signalerer en masse informationer om vores mentale helbred og kan hjælpe os med at forstå de mentale udfordringer, som vi kan have i hverdagen. Kroppen er ofte et skridt foran hovedet. Følelser og tanker sætter sig spor i kroppen, de har alle et kropsligt udtryk. Så jo mere bevidste vi bliver om vores kropsfornemmelser, jo mere kan vi agere med selvindsigt, når vi oplever en følelse, en tanke eller foretager en handling.

Lydbogen rummer yoga og meditation, der alle har fokus på kroppen. Gennem træningen styrker du din kropsbevidsthed, så du kan tage kroppen med i det, du laver i hverdagen. Kroppen sender signaler til dig, hvis der er noget galt, og meget ofte inden du selv registrerer det i din bevidsthed. Kroppen husker, hvis du en gang har oplevet voldsom smerte, chok eller en stor belastning har det sat sig spor et eller andet sted i din krop.

Bodyscan er en meditationsøvelse, hvor du mærker kroppen del for del. Formålet med bodyscan er at mærke kroppen så præcist som muligt i øjeblikket. Nogle gange oplever du spændinger og sitren, andre gange oplever du ro. Formålet er at opleve det, der er, fra øjeblik til øjeblik. Hvis du oplever, at noget gør ondt, så kan du altid bare springe det sted over og gå videre til næste del. I bodyscan styrker du din koncentration med fokus på krop og åndedræt. Det er intentionen, at du holder dig vågen, så du kan opleve kroppen lige som den er med venlighed og medfølelse overfor dig selv.

I yoga bruger du også dit åndedræt og din opmærksomhed til at mærke kroppen. Du skal prøve at være så tæt på åndedræt og krop som muligt, ligesom når du laver bodyscan. Yoga er ikke fitness, det handler ikke om at presse sig selv, men om at finde sine grænser og skabe forbindelse mellem krop og sind. Kroppen forandrer sig hele tiden, så laver du ofte yoga, så kan det opleves, som om du arbejder med en ny krop hver gang.

God fornøjelse! 

Genre: Mindfulness, yoga

Format: Lydbog

Underviser: Helle Marker

Emne: Kropsbevidsthed, tanker, tankemylder, MBSR, mindfulness, meditation, stress, angst, uro, depression, yoga, selvudvikling

Yderligere information:
Lydbogen indgår i pakken og serien ”Lev i nuet med mindfulness – få mere glæde og overskud i hverdagen”, som består af i alt 4 lydbøger. Lydbogen kan anvendes uafhængigt af de andre lydbøger i serien.

Meditationerne og principperne i lydbogen baserer sig på 8-ugers programmet Mindfulness Baseret Stress Reduktion (MBSR), udviklet af Jon Kabat-Zinn, og på Sharon Salzbergs 28-dages program, beskrevet i bogen ”Real Happiness”, samt på forfatterens mangeårige erfaring som MBSR-underviser og mindfulness- og yogaudøver.

 

Lydbog 4

Lydbogen indeholder:
Intro til ”Omsorg og venlighed”
Meditation på ”kærlig venlighed” (17 min)
– Gående meditation med ”kærlig venlighed” (11 min)
– Meditation på det gode (16 min)
– Stående yoga + meditation på åndedræt /krop (33 min)

Intro:

Om at styrke evnen til at vise omsorg og venlighed
Hvis vi alle udviser større omsorg og venlighed overfor hinanden, så bliver verden et bedre sted at leve i – det lyder klichefyldt, men når alt kommer til alt, så er der vel noget om det? Skal verden være menneskelig med mere lighed, ingen sult, uddannelse til alle og med en bæredygtig økonomi som UN udtrykker i de 17 verdensmål, så skal vi alle hver især evne at udvise medfølelse og venlighed overfor både os selv og andre mennesker.

Meditationerne i lydbogen handler om at styrke evnen til at udvise venlighed og medfølelse overfor dig selv og andre. I meditationerne KærligVenlig og Gående KærligVenlig arbejder du med at ønske det gode for andre og for dig selv. Du tænker på et menneske, der rummer omsorg, kærlighed og elskelighed og mærker i din egen krop, hvordan det føles at tænke på personen, måske du også kan mærke personen i dit hjerte? Og så kan du sige inden i dig selv: Jeg ønsker at vedkommende må være tryg, må være rask, må være lykkelig og leve med fred. Hvis du hellere vil anvende andre ord, så gør du bare det. Uanset hvad så styrker du din medfølelse, når du laver meditationen.

I meditationen på det gode får du reflekteret over, at alle mennesker gerne vil være lykkelige.

I kombinationen stående yoga/meditation på åndedræt og krop henleder du opmærksomheden til kroppen og kan med venlighed og medfølelse opleve kroppen. Det at udvise kærlighed, venlighed og omsorg har også kropslige udtryk, og dem kan du komme i kontakt med via opmærksomhed på kroppen gennem den kombinerede meditation.

God fornøjelse!

Genre: Mindfulness

Format: Lydbog

Underviser: Helle Marker

Emne: Kærlighed, venlighed, omsorg, egenomsorg, empati, MBSR, mindfulness, meditation, stress, angst, uro, yoga, depression, selvudvikling

Yderligere information:
Lydbogen indgår i pakken og serien ”Lev i nuet med mindfulness – få mere glæde og overskud i hverdagen”, som består af i alt 4 lydbøger. Lydbogen kan anvendes uafhængigt af de andre lydbøger i serien.

Meditationerne og principperne i lydbogen baserer sig på 8-ugers programmet Mindfulness Baseret Stress Reduktion (MBSR), udviklet af Jon Kabat-Zinn, og på Sharon Salzbergs 28-dages program, beskrevet i bogen ”Real Happiness”, samt på forfatterens mangeårige erfaring som MBSR-underviser og mindfulness- og yogaudøver.

Bonus – smagsprøver fra Indre ro Univers

Video

Intro:
Dette lille program er en invitation til at geare ned med bare tre stillinger. Du kan blive liggende i sidste stilling, så længe du ønsker! Programmet er godt at lave sidst på dagen – fx for at geare ned før sengetid.

Tip: Du kan lave programmet i din seng, hvis din seng står ind til en væg. Tag gerne en pude med til at bruge i programmet!

Genre: Yoga, Yin yoga, Blid yoga

Underviser: Helene Lysekilde

Emne: Væg Yin, ro, gear ned, stress, god nat, søvnløshed, bedre nattesøvn

Spilletid: 18.26

Lydbog

Intro:
Med denne mini-hypnose bevæger du dig fra uro til mere ro på få minutter. Lav den så ofte du har lyst, både når du har ro og vil forstærke den, og når du har uro og ønsker mere ro.

Genre: Hypnose

Format: Lydbog

Forfatter: Helene Lysekilde

Emne: Ro, uro

Spilletid: 06:15

ing af meditationer og yoga baserer sig på min uddannelse som MBSR-instruktør fra Aarhus Universitet samt mine mange års erfaring med at undervise i mindfulness, MBSR og yoga, samt fra min egen erfaring med en daglig praksis.

For mig er meditation og yoga en livspraksis, som hjælper mig til at være mere til stede i nuet samtidig med, at jeg øver mig i at se mine reaktionsmønstre og vanetænkning. Jeg oplever, at styrken ved Mindfulness er, at øvelserne og den daglige praksis virker af sig selv.

Jeg håber, at lydbøgerne vil hjælpe dig til stede i nuet, med alt det nuet rummer, og give dig nye spændende indsigter.

Jeg ønsker dig god fornøjelse og praksis.
Hjerteligst, Helle Marker

Lev i nuet – Lær mere 

ONLINE terapi : Har du brug for hjælp? Velkommen i enesessioner i vores terapi online.

Indre ro medlemsunivers : Er du medlem af Indre ro Univers? Ellers kan du komme med HER. Som medlem med ekstra fordybelse og selvudvikling får du adgang til HELE denne pakke – og alle 4 lydbøger med mulighed for download af alle meditationerne.

Fordybelse og egenomsorg: Vil du blive afslappet, finde ro og tid til fordybelse? Du er velkommen på retreats og weekender med os. Se mere HER.

Mindfulness Baseret Stress Reduktion: Lev i nuet med mindfulness. Vil du med på vores MBSR forløb i Odense? Se her