YOGA NIDRA

Nidra betyder søvn, og yoga betyder enhed. Så Yoga Nidra kan beskrives som en søvn, hvor du bliver ét med dig selv (med krop, sind og ånd), hvilket har en dyb beroligende effekt.

I denne sovemeditation bliver du guidet ind i en dyb afspænding. Kroppen sover, mens sindet mediterer. Det siges, at den tid, du bruger på sovemeditation, svarer til 4 gange tiden i en dyb restituerende søvn. Så ca. 20 minutter med denne sovemeditation svarer til 1 time og 20 minutters restituerende søvn.

Meditation er let at følge, og effekten opleves med det samme.

I meditationen vil du få styrket din jordforbindelse.

Du vil sætte en positiv intention (”sankalpa”), som du putter dybt ind i din underbevidsthed.

Emner: Ro, afslapning, stress, accept, søvn, angst, jordforbindelse

Forfatter: Helene Lysekilde

Tid: 23:50 minutter